Penger er et generelt akseptert medium for byttehandel. Kanskje vi kan si det blir generelt akseptert når 50% av befolkningen aksepterer det for handel?

Jeg tenker at hva som er penger er subjektivt. Jeg foretrekker vanilje, du foretrekker krokan.

For meg er bitcoin penger fordi jeg aksepterer det i handel. Resten av Norge aksepterer ikke bitcoin som penger. Så for dem er bitcoin ikke penger.

Teknologiutviklingen øker eksponentielt i kompleksitet. For å få perspektiv på ting må vi ofte tilsidesette den komplekse verden, og se ting isolert. For deretter å spore dens virkninger i den virkelige verden. Dette er spesielt sant når det gjelder å forstå vår økonomi.

Dette tankeverktøyet var hensikten med “Crusoe Economics”, en favoritt i klassisk økonomisk teori.

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe og Friday var to personer strandet på en øde øy. Analyse av Crusoe og Friday på en øde øy er et nyttig verktøy for å belyse grunnleggende aksiomer av menneskelig handling.

Robinson Crusoe hadde åpenbart ikke behov for penger. Skulle Crusoe og Friday handle for eksempel tømmer mot fisk byttet de vare mot vare. Det ga ingen verdi å gå en omvei med penger.

Først når et samfunn vokser forbi 3-4 familier, er scenen satt for utviklingen av penger.

Handel

Hvorfor handler personer med hverandre? Handel er den grunnleggende funksjonen i et økonomisk liv. En frivillig handel er en utveksling som skjer fordi to personer forventer å oppnå en vinning.

Det er åpenbart at begge personer forventer å oppnå en vinning fordi ellers ville ikke handelen funnet sted.

Når Crusoe veksler fisk for tømmer, verdsetter han tømmeret mer enn fisken Friday verdsetter fisken mer enn tømmeret.

Muligheten for frivillig handel oppstår fordi personer har forskjellig verdisyn. Hvis Crusoe og Friday hadde verdsatt fisk og tømmer like mye, hadde det vært meningsløst å handle. Bortkastet tid.

Hvis ingen kunne handle med hverandre måtte vi blitt fullstendig selvforsynt. De fleste av oss hadde dødd av sult. De resterende hadde såvidt klart å holde seg i live. Handel er livsblodet i vår sivilisasjon.

Direkte byttehandel (barter)

Steget fra fullstendig selvforsyning av varer og tjenester til direkte byttehandel er ekstremt kort. Produksjonen ville knapt økt. Hvis byggemester Bob ansetter fem personer til å bygge et hus, hva skal han lønne de med? To problem reiser seg: udelbarhet og fravær av dobbelttreff av behov.

Hvis Bob har en stige han vil bytte mot flere ting som egg, melk og brød, hva kan han gjøre? Stigen kan jo ikke deles opp.

I tilfeller der varer kan deles opp er det praktisk talt umulig for to personer å finne hverandre.

En økonomiprofessor drar til butikken og ønsker å betale med en leksjon økonomi.

En sivilisert økonomi er umulig med direkte byttehandel.

Indirekte byttehandel

Gull penger

Under indirekte byttehandel selger du din vare eller tjeneste ikke for noe du direkte kan konsumere, men for noe annet som du igjen kan selge for å få den varen du vil ha. Det høres klumsete ut, men dette er et genialt instrument som gjør at sivilisasjoner vokser.

En melkeselger vil kjøpe brød. Men brødselgeren vil ikke ha melk. Han vil ha smør. Derfor går melkeselgeren til smørselgeren og bytter melk for smør. Nå kan han gå til brødselgeren og bytte brød mot smør.

I dette tilfellet har smør fungert som en slags penge. Et medium for byttehandel.

Hvis en vare ønskes av mange personer vil varens etterspørsel øke fordi personer vil bruke den som et indirekte byttemiddel.

Det vil bli mediet som muliggjør handel mellom spesialister.

I ethvert samfunn vil en eller flere varer gradvis bli utvalgt som penge. Etterhvert som flere bruker den, øker etterspørselen ytterligere.

Historisk har flere typer varer blitt brukt som penger: salt, tobakk, korn, te. Gull og sølv har til sist blitt utvalgt som penge.

Fordeler med penger

Utviklingen av penger var en velsignelse for menneske rasen. Uten penger er utvikling utover et primitivt nivå umulig. Penger muliggjør arbeidsinndeling og spesialisering. Penger løser problemene udelbarhet og dobbelttreff av behov.

Nå kan byggemester Bob ansette fem personer og lønne de med penger. Hus blir bygd. Med penger kan en komplisert produksjonsstruktur formes med fantastiske resultater.

Mange tekstbøker sier at penger har flere funksjoner: byttemiddel, regneenhet og verdioppbevaringsmiddel. Disse tre funksjonene er egentlig bare korollarer av en stor egenskap penger har: generelt byttemiddel.