dvikan.no

Diamant paradokset

2016-11-28

Diamond

Hvorfor verdsetter mennesker diamanter høyere enn brød når brød åpenbart er mer nyttig enn diamanter?

Svaret er at personer verdsetter ikke abstrakte klasser av varer men heller en konkret enhet av varen.

Loven om marginal nytte

Varer verdsettes i forhold til dens evne til å realisere et mål. Hver enkelt enhet av en vare verdsettes separat. Etterhvert som dine mål nås vil du verdsette nye enheter av en vare mindre.

Marginalnytten er den verdien en ytterligere enhet av en vare gir til en person.

Loven om marginalnytte sier at ytterligere enheter av en vare verdsettes mindre. Dette er grunnen til at du ikke kjøper uendelig liter med Cola på butikken og heller nøyer deg med 1.5 liter.

Det vesentlige her er at varer verdsettes ikke på grunn av dens fysiske egenskaper. Varer verdsettes på grunn av dens evne til å tilfredsstille preferanser. Varer som kan tilfredsstille samme preferanse kalles homogene varer. Noen ganger kaller vi dem substitutter.

Når ytterligere enheter av en vare ikke lenger kan hjelpe å nå en person sine mål opphører varen å være en økonomisk vare. Disse varene inngår i det som kalles generelle forhold. Eksempler er lufta vi puster og gravitasjon.

Diamant paradokset er nå løst og forklares ved at marginalnytten til en enhet diamant er større enn en enhet brød.