If og else er kontrollstrukturer som dirigerer programflyt.

Ofte kan else strykes.