dvikan.no

Glemt truecrypt passord

2013-01-22

Jeg glemte truecrypt passordet mitt. Heldigvis har jeg ingenting viktig kryptert. La oss sjekke ut truecrack som bruteforcer truecrypt passord.

Jeg husker at den første delen av passordet var 1q2w3e4r og at den neste delen var et ord som fins i den norske ordboka.

Først laster jeg ned en norsk ordliste.

Deretter genererer jeg en liste som inneholder alle mulige passord på denne formen;

$ for pw in `cat norwegian.txt `;do echo "1q2w3e4r$pw"; done > norwegian.tc.txt

Deretter installerte jeg truecrack

$ ./configure --enable-cpu
$ make

Deretter startet jeg bruteforcingen:

$ ./truecrack -t files.tc -w norwegian.tc.txt

Det tok 13 minutter å sjekke alle 61843 passordene med en hastighet på 79 forsøk per sekund. Truecrack ga beskjed når den fant riktig passord.