dvikan.no

Kapitalisme forklart på norsk

2016-04-03

Kapitalisme er et økonomisk system hvor privat eiendomsrett er implementert i lovene.

Et samfunn krever institusjoner for å etablere regler og prosedyrer sånn at folk kan leve i fred med hverandre og unngå konflikt over knappe ressurser.

To folk kan ikke bruke en traktor samtidig.

På den ene ekstreme siden har vi sosialisme der produksjonsvarer eies av staten. Eierskap tildeles via byråkrater og politikere. Man yter etter evne og får etter behov.

På den andre ekstreme siden har vi kapitalisme der varer eies av privatpersoner. Fra den spede fødsel eier man kun sin egen kropp. I denne skolen oppnår man eierskap til varer ved å frivillig bytte dem til seg eller få gaver. Finner man ueide varer får man eierskap når du blander ditt arbeid med tingen.

I Norge har vi en blandingsmodell av disse to ekstremer.

Et kapitalistisk system er basert på privat eiendomsrett. I denne ordningen er varer eid av individuelle private borgere.

En vare sin eier er den personen med lovlig autoritet til å bestemme over dens bruk.

Private eiendomsrettigheter er lover som regulerer eierskap til varer av privatpersoner.

I mainstream-skolen sier man at rettigheter er noe man får fra staten. I siste instans er det staten som gir deg, og garanterer dine rettigheter med sitt monopol på vold.

I naturlig rettighetsteori derimot sier man at rettigheter er medfødt alle personer. Altså kan de eksistere uavhengig av hva lovene sier.

Markedet

Økonomer refererer ofte til markedet som om det skulle være et vesen med mål og mening. For eksempel kan de si

byråkratene burde passe sine egne saker og la markedet bestemme

Med markedet eller markedsøkonomien menes simpelten summen av alle byttehandler mellom personer.