dvikan.no

Legacy PHP modernisering - Erstatt global med Dependency Injection #3

2018-05-20

Det er veldig sannsynlig at en legacy-applikasjon har mange global variabler:

<?php

// Globalt skop
$config = [
  'displayErrors' => false
];

class Example
{
  function giveExample()
  {
    global $config;

    if($config['displayErrors']) {
      // [...]
    }
  }
}

Nøkkelordet global henter variabeler fra det globale skopet. En alternativ måte er å bruke $GLOBALS['config'].

Hvorfor er globale variabler et problem?

 • Det er vanskelig å se klassens avhengigheter fra utsiden
 • Endringer i variabelen påvirker alle andre steder som bruker den
 • Gjør koden ufleksibel når forskjellige globale verdier trengs
 • Vanskeliggjør testing

For å fjerne globale variabler kan vi starte med å flytte variabelen til en klassevariabel:

<?php

class Example
{
  private $config;

  function __construct()
  {
    global $config;

    $this->config = $config;
  }

  function giveExample()
  {
    if($this->config['displayErrors']) {
      // [...]
    }
  }
}

$GLOBALS kan bli erstattet på samme måte.

Neste steg er å bruke dependency injection. Det betyr at vi stapper inn $config fra utsiden:

<?php

$config = [
  'displayErrors' => false
];

class Example
{
  private $config;

  function __construct(array $config)
  {
    $this->config = $config;
  }

  function giveExample()
  {
    if($this->config['displayErrors']) {
      // [...]
    }
  }
}

$example = new Example($config);
$example->giveExample();

Nå som vi har endret signaturen på konstruktøren er koden brekt mange steder i kodebasen. Derfor må vi finne alle instansieringer i hele kodebasen og injecte $config. Bruk din IDE eller denne regexen:

$ ack 'new\s+Example\W'

I PHP 5.3 kan klasser gis et alias:

<?php

use Example as Foo;

Hvis klassen har alias kan du finne alle alias slik:

$ ack 'use\s+Example\s+as'

Hvis klasser instansieres med en variabel:

<?php

$class = $type . '_Record';
$record = new $class;

må vi søke etter disse:

$ ack 'new\s+\$'

og oppdatere dem manuelt.

Super globals

Superglobals er automatisk global i alle skop.

Det gjelder disse:

 • $GLOBALS
 • $_SERVER
 • $_GET
 • $_POST
 • $_FILES
 • $_COOKIE
 • $_SESSION
 • $_REQUEST
 • $_ENV

Hvis kun en av disse er i bruk i en klasse kan vi injecte en kopi:

<?php

$example = new Example($_SERVER);

// eller

$example = new Example($_SERVER['REQUEST_METHOD']);

Vanligvis er flere i bruk samtidig. Vi kan ikke kopiere $_SESSION fordi det er en global referanse.

En løsning er å introdusere et Request objekt som innkapsler alle bortsett fra $_SESSION.