dvikan.no

Legacy PHP modernisering - Erstatt new med Dependency Injection #4

2018-05-31

new operatoren brukes til å instansiere objekter. Dependency Injection (DI) betyr at man stapper inn avhengigheter i konstruktør, klasse eller felt.

Her er et eksempel som ikke bruker Dependency Injection:

<?php

class Markdown
{
  function compile($markdown)
  {
    $output = new File('output.html');

    $html = $this->compileMarkdown($markdown);

    $output->write($html);
  }

  function compileMarkdown($markdown)
  {
    // Kompileringskode...
    return '<h1>hello world</h1>';
  }
}

class File
{
  private $filename;

  function __construct($filename)
  {
    $this->filename = $filename;
  }

  function write($data)
  {
    file_put_contents($this->filename, $data);
  }
}

$markdown = new Markdown;

$markdown->compile('# hello world');

Her ser vi at new operatoren brukes inni Markdown klassen. Hvorfor er dette problematisk?

 • Det er vanskeligere å se klassens avhengigheter fra utsiden
 • Markdown og File er innvikla (tight coupling)
 • Det er vanskeligere å konfigure Markdown (f.eks. skrive til STDOUT)
 • Det er vanskeligere å teste

Poenget med Dependency Injection er å dytte inn avhengigheter fra utsiden.

Slik kan vi fjerne new fra Markdown:

<?php

class Markdown
{
  private $file;

  function __construct(File $file)
  {
    $this->file = $file;
  }

  function compile($markdown)
  {
    $html = $this->compileMarkdown($markdown);

    $this->file->write($html);
  }

  function compileMarkdown($markdown)
  {
    // Kompileringskode...
    return '<h1>hello world</h1>';
  }
}

$output = new File('output.html');

$markdown = new Markdown($output);

$markdown->compile('# hello world');

Inndyttingen kalles Constructor Injection fordi den kommer inn via konstruktøren. Vi kunne også ha stappa den inn i metodekallet:

<?php

class Markdown
{
  function compile($markdown, File $output)
  {
    $html = $this->compileMarkdown($markdown);

    $output->write($html);
  }

  function compileMarkdown($markdown)
  {
    // Kompileringskode...
    return '<h1>hello world</h1>';
  }
}

$output = new File('output.html');

$markdown = new Markdown();

$markdown->compile('# hello world', $output);

Fordi Markdown klassen nå er mindre innvikla med File er den mer konfigurerbar. Hvis vi vil skrive til STDOUT gjør vi bare slik:

<?php

$output = new File('php://STDOUT');

$markdown = new Markdown();

$markdown->compile('# hello world', $output);

Vi kan også enklere skrive enhetstester uten å berøre filsystemet:

<?php

class MarkdownTest extends PHPUnit\Framework\TestCase
{
  function testCompile()
  {
    $file = $this->createMock(File::class);

    $file->expects($this->once())
       ->method('write');

    $markdown = new Markdown($file);

    $markdown->compile('something');
  }

  function testCompileMarkdown()
  {
    $file = $this->createMock(File::class);

    $markdown = new Markdown($file);

    $actual = $markdown->compileMarkdown('# hello world');

    $this->assertEquals('<h1>hello world</h1>', $actual);
  }
}

Kjør testene med phpunit:

$ phpunit MarkdownTest.php 

PHPUnit 7.1.5 by Sebastian Bergmann and contributors.

..                                 2 / 2 (100%)

Time: 44 ms, Memory: 4.00MB

OK (2 tests, 2 assertions)

Hva med Exceptions og andre innebygde PHP-klasser?

<?php

function detonate()
{
  throw new LogicException('Not yet!');
}

Exception klasser og visse andre innebygde PHP-klasser kan fint instansieres hvor som helst. Det er fordi de sjeldent endres. Til syvende og sist handler programmering om å vurdere sannsynligheten for framtidig endring.

Hvis koden din aldri skal leses eller endres kan du se bort fra rådene i dette blogginnlegget :)

Hva med avhengigheter til avhengigheter?

Ikke stapp inn avhengigheter til avhengigheter. Opprett hele objektgrafen på utsiden.

Blir ikke dette mye ekstra kode?

Jo det blir det. Gevinsten er krystallklar og mindre innvikla kode som er testbar!

DI Container

Vi kan fint manuelt opprette objektgrafene. Men det blir mye duplisert kode. En Container kan hjelpe oss med dette.

Her er en naiv container:

<?php

class Container
{
  function getStandardOutputMarkdown()
  {
    $file = new File('php://STDOUT');

    $markdown = new Markdown($file);

    return $markdown;
  }
}

$container = new Container;

$markdown = $container->getStandardOutputMarkdown();

$markdown->compile('# hello world');

Hvis vi ikke ønsker en ny instans hver gang Markdown hentes ut fra Containeren kan objektet deles slik:

<?php

class Container
{
  static protected $shared = [];

  function getStandardOutputMarkdown()
  {
    if (isset(self::$shared['markdown'])) {
      return self::$shared['markdown'];
    }

    $file = new File('php://STDOUT');

    $markdown = new Markdown($file);

    return self::$shared['markdown'] = $markdown;
  }
}

Trenger du en poplær og godt testet Container kan jeg anbefale Pimple.