dvikan.no

Økonomi på 1-2-3

2016-10-17

Houses at night

Økonomistudiet kan reduseres til én læresetning: analyser umiddelbare og langsiktige konsekvenser, ikke kun for én gruppe men for alle grupper.

Det knuste vindu

La oss illustrere læresetningen med et enkelt eksempel.

En pøbel kaster en murstein og knuser et vindu hos en baker. Dette vil skape aktivitet hos en glassmester. Hvor mye koster det å erstatte et vindu? 5000 NOK? Hvis ingen vinduer blir knust hva vil skje med glassmestere? Det koster 5000 NOK å reparere. En glassmester må komme å reparere og mottar 5000 NOK. Disse 5000 NOK vil så glassmesteren bruke videre på andre produkter og tjenester.

Det knuste vinduet produserer penger og arbeid i uendelig sirkler. Konklusjonen er at pøbelen er en velgjører som har forbedret økonomien og økt vår velstand.

Men dette er feil!

Det er riktig at vandalismen i første instans vil skape business for glassmesteren. Bakeren har nå 5000 NOK mindre som han egentlig skulle bruke på en ny dress. Siden han måtte erstatte vinduet for 5000 NOK må han nå droppe kjøpet av dress. Istedenfor å ha et vindu og 5000 NOK har han nå kun vinduet. Siden han planla å kjøpe en dress for de 5000 NOK har han nå istedenfor en vindu og en dress, kun et vindu.

Hvis vi ser på bakeren som en del av samfunnet, har nå samfunnet tapt en ny dress som aldri ble til.

Glassmesterens gevinst er skredderens tap. Ingen nye "arbeidsplasser" har blitt skapt.

Den nye dressen er usynlig fordi den aldri blir skapt.

Offentlige arbeidsplasser nødvendiggjør skatter

Alt vi får, utenom gaver fra naturen, må på en eller annen måte betales for.