dvikan.no

Ødeleggende effekter av priskontroll

2017-07-21

Priskontroll betyr at staten via forskjellige reguleringer påvirker prisen på varer og tjenester. I fravær av priskontroll vil prisene regulere seg selv til et balansepunkt der kvantitet etterspurt er lik kvantitet tilbudt.

Priskontroll innføres typisk med en intensjon om å tilgjengeliggjøre verdifulle varer til en lavere pris enn markedsprisen.

Det er ingenting mystisk med markedspriser. Priser på varer øker dersom kvantitet etterspurt overstiger kvantitet tilbudt på eksisterende priser.

Priser faller fordi kvantitet tilbudt overstiger kvantitet etterspurt på eksisterende priser.

Det første tilfellet kalles mangel, og det andre tilfellet overskudd.

Pristak

Når priskontroll tvinger igjennom en makspris kaller vi det pristak.

Dersom priskontroll tvinger igjennom priser lavere enn hva markedsprisen ville vært, får vi disse ødeleggende effekter:

  • Redusert kvantitet tilbudt. Økt kvantitet etterspurt. Øyeblikkelig mangel.
  • Redusert framtidig kvantitet tilbudt fordi investeringer frastøtes. Langsiktig mangel.
  • Økt pris i form av kvalitetstap.
  • Hamstring. Folk sitter på varen lengre enn de ellers ville ha gjort.
  • Svart marked. Kjøper og selger avtaler handel utenfor loven.
  • Rasjonering på alt annet enn pris; køer, ventelister, flaks, korrupsjon, sosio-økonomisk status.

Prisgulv

Når priskontroll tvinger igjennom en minstepris kaller vi det prisgulv.

  • Redusert kvantitet etterspurt
  • Økt kvantitet tilbudt
  • Øyeblikkelig overskudd.

Oppsummering

Kort fortalt vil priskontroll ødelegge viktige signaler som pris, profitt og tap.

Den ultimate effekten av priskontroll er en vridning av bruken av ressurser i forskjellige produksjonslinjer.