Prosjekter

Gamle NTNU-eksamener

Da jeg var student skulle jeg ønske itslearning var mer åpent. Da jeg skulle velge fag hadde det vært utrolig greit å se på gamle eksamener for å få en "feel" på fagets innhold.

Derfor bestemte jeg meg for å begynne å samle på gamle NTNU-eksamener.

For en komplett kopi kan du klone git-repoet.