Street at night

Hvis din webside sjeldent skal endres, sier vi at websiden er statisk.

Da kan vi sette den opp på 5 minutt. Jekyll er det verktøy som genererer statiske websider. Jeg liker jekyll fordi innhold skrives i markdown og fordi database kreves ikke.

La oss lage en statisk webside:

jekyll new hei
jekyll build

Jekyll har nå bygget websida i mappa hei/_site.

Innholdet i hei/_site ser slik ut:

/hei/_site
/hei/_site/index.html
/hei/_site/assets
/hei/_site/assets/main.css
/hei/_site/about
/hei/_site/about/index.html
/hei/_site/feed.xml
/hei/_site/jekyll
/hei/_site/jekyll/update
/hei/_site/jekyll/update/2016
/hei/_site/jekyll/update/2016/10
/hei/_site/jekyll/update/2016/10/12
/hei/_site/jekyll/update/2016/10/12/welcome-to-jekyll.html
/hei/_site/feed.xslt.xml

Nå skal du flytte alle disse filene til ditt webhotell:

rsync -avh _site/ dvikan.no:web/dvikan.no/hei

Websiden kan nå leses på https://dvikan.no/hei/.

Så enkelt skal det være!

Tilpasninger

Inni _posts mappa skal du legge dine blogginnlegg i markdown format.

Inni _config.yml gjør du tilpasninger som domene, tittel og sidebeskrivelse.