dvikan.no

Hvordan sjekke om Wordpress installasjon er hacket

2017-12-04

Undersøk nylig endrede filer

Se om det er noen mistenkelige endringer gjort de siste 10 dager

find -mtime -10 -ls

Gitt at installasjonen ikke er oppdatert de siste 10 dager er det mistenkelig med endrede filer. Sett bort ifra upload mappa.

Søk etter php-filer i uploads mappa

Fordi uploads mappa typisk er skrivbar havner malware ofte her.

find wp-content/uploads/ -iname  '*.php'

Filintegritet

For å undersøke om noen av kjernefilene til wordpress-installasjonen er blitt endret kan du sammenligne med en ren kopi.

# Gå til installasjonsmappa
cd /var/www/foo.com

# Last ned wordpress
git clone https://github.com/wordpress/wordpress cleancopy

# Gå inn i mappa
cd cleancopy

# Sjekk ut samme versjon som er installert
git checkout 4.9.1

# Gå en mappe opp
cd ..

# Sammenlign alle filer
diff -r wordpress/wp-admin/ cleancopy/wp-admin/
diff -r wordpress/wp-includes/ cleancopy/wp-includes/