dvikan.no

Arbeidsinndeling og spesialisering

2016-04-09

Workers on poles

En pengeøkonomi muliggjør arbeidsinndeling. Som betyr at folk spesialiserer seg i produksjon av varer.

Les også: Bitcoin er penger

I fravær av penger blir folk i stor grad selvforsynt og må produsere alt de trenger selv. Da må du gro din egen mat, sy dine egne klær, bygge dine egne møbler og utføre boring av dine egne tenner.

En moderne sivilisasjon vil kollapse om penger skulle forsvinne. Fordi produktiviteten ville kollapset. Sagt på en annen måte ville produksjonen av alle varer og tjenester bli redusert mange størrelsesordener.

Totalt sett kan vi produsere mer ting om hver person spesialiserer seg.

Hvorfor øker produktiviteten med spesialisering?

  • Mindre tid bortkastet på bytte av arbeidsoppgaver
  • Økt insentiv til automatisering
  • Stordriftsfordeler
  • Naturlig dyktighet
  • Tillært dyktighet

Komparative fortrinn

Du kan se at spesialisering og handel gir gjensidig nytteverdi mellom for eksempel en tannlege og en bonde.

Men dette prinsippet gjelder også i tilfeller der en person er mer produktiv på alle områder enn en annen person.

I økonomisk sjargong sier vi at selv om en person har en absolutt fordel i alle mulige produksjoner vil han dra mest nytte i å spesialisere seg i sine komparative fortrinn, som er det feltet der overlegenheten er relativt størst.

Prinsippet om komparative fortrinn ble tradisjonelt brukt til å illustrere fordelen med frihandel mellom nasjoner.

Handsome dentist

For eksempel: tannlegen Gaute er en bedre rengjører enn Nils. Han bør likevel ansette Nils slik at han kan bruke all sin tid på sitt komparative fortrinn: reparering av tenner.

Et rikt og produktivt land som USA nyter godt av å handle med folk i u-land, selv om arbeiderene skulle være mindre produktiv på alle områder.

Les også: Hvorfor handler folk med hverandre?