dvikan.no

Entreprenører er våre helter

2016-08-31

Jumping man

Entreprenørskap kan defineres som handlinger basert på observerte muligheter i markedet, i et forsøk på å oppnå profitt. Disse handlingene inkluderer å være observant på profittmuligheter, reorganisere sine finanser, vedlikeholde ressurser og å fullføre prosjekter til sin slutt.

Les også: Entreprenørskap og konkurranse.

Entreprenører er heroiske karakterer i en økonomi fordi de tar risikoen som er involvert i å introdusere nye varer og tjenester til sluttbrukere. De leder veien mot materialistisk fremgang. De er de første til å forstå gapet mellom hva som er gjort og hva som er mulig. De gjetter hva forbrukere har lyst på og er innstilt på å levere.

Entreprenørskap er en kunst. I å drive en bedrift tar entreprenøren ressurser og kombinerer de til noe nytt og forskjellig. Entreprenøren tar sjansen, og risikerer verdifulle ressurser for å produsere noe som til syvende og sist kan bli verdiløst.

Bedrifter, varer og tjenester oppstår ikke av seg selv automatisk. Det må finnes ekte mennesker som tør å ta risikoen.

En honnør til alle entreprenører!

Les også: Profitt er positivt for en markedsøkonomi.