dvikan.no

Entreprenørskap og konkurranse

2016-04-10

Laptop

Entreprenøren er drivkraften i en markedsøkonomi. Det er entreprenøren som vurderer om det er noe som mangler i markedet og bestemmer seg for å starte en bedrift eller utvikle et nytt produkt.

Entreprenøren bruker sine egne eller lånte penger fra kapitalister til å ansette arbeidere, leie kontor, kjøpe strøm og varme, kjøpe utstyr og råvarer.

Les også: Arbeidsinndeling og spesialisering

Entreprenøren gir så instruksjoner til sine arbeidere om hvordan produksjonen skal utføres. Varene eller tjenestene blir deretter solgt til kunder.

Inntekter kommer når kunder betaler for varen eller tjenesten. Utgifter er lønnskostnader, råvarer, husleie, strøm osv.

Når inntekter er høyere enn utgifter oppstår pengeprofitt. Hvis utgifter er høyere enn inntekter oppstå pengetap.

Ikke alle entreprenører er kun motivert av tap og profitt. Når folk snakker om suksessfulle bedrifter menes som regel at bedriften er profitabel.

Konkurranse beskytter sluttkunder mot høye priser

Entreprenører driver markedsøkonomien. Konkurranse regulerer og motiverer dem. Konkurranse sørger for at entreprenøren konstant prøver å levere varer og tjenester til den kvaliteten kundene vil ha, til lavest pris.

Competition

Den kompetative prosessen foregår i form av imitering og innovasjon.

Når en entreprenør produserer en suksessfull innovasjon tjener han i begynnelsen stor profitt. Andre entreprenører ser suksessen og vil prøve å imitere den. Samtidig som de ser etter muligheter for forbedringer eller og endringer. Hvis profitten er stor kan prisen reduseres i håp om å tiltrekke seg kunder.

Prisen på varen eller tjenesten vil bli presset nedover mot faktisk produksjonskostnad.

Markedsøkonomien sover aldri. Bedrifter må konstant eksperimentere og innovere for å beholde markedsandeler.

Konkurranse beskytter arbeidere

Konkurranse om arbeidere forhindrer en arbeidsgiver i å gi ekstremt lav lønn til arbeidere.

Det er sant at en arbeider med en familie å fø ikke har stor forhandlingsmulighet og må kanskje akseptere lav lønn hvis det er eneste muligheten.

I en fri markedsøkonomi kan ikke arbeidsgivere forhindre andre arbeidsgivere i å tilby høyere lønn til arbeideren. For å vinne over den underbetalte arbeideren.

I det lange løp vil konkurranse om arbeidere forhindre arbeidsgivere å underbetale arbeidere.

For å vurdere om en arbeider får en rettferdig lønn må du forstå hvor stor verdi arbeideren tilfører bedriften. Noen arbeidere er mer produktive enn andre, derfor er det naturlig at det er lønnsforskjeller i en bedrift.

Hvordan kan en arbeidsgiver vurdere hvor mye han er villig til å gi i lønn til en nyansatt?

Økonomer sier at arbeidsgiveren må kalkulere marginal produktiviteten til den potensielt nye arbeideren. Det betyr at arbeidsgiveren må se på den totale produksjonen til bedriften med og uten den nye arbeideren.

Slik kan han kalkulere hvor mye mer inntekter bedriften vil få med den økte produksjonen.

Denne kalkuleringen setter et øvre tak på hvor mye lønn arbeidsgiveren kan tilby.

Les også: Hvorfor handler folk med hverandre?