dvikan.no

Tilbud og etterspørsel

2016-04-10

A dollar bill.

Tilbud og etterspørsel er konseptuelle verktøy for å forstå verden. De er ikke en hypotese bevist med empirisk undersøkelse. Det vil aldri komme beviser som demonstrerer at tilbud og etterspørsel er på noen måte usant.

Les også: Entreprenørskap og konkurranse

Noe som kan skje i framtiden er at økonomer finner bedre verktøy til å forklare priser.

Etterspørsel

Etterspørsel er relasjonen mellom forskjellige hypotetiske markedspriser for en vare eller tjeneste og det totale antallet enheter kunder vil kjøpe til de hypotetiske prisene.

Etterspørsel er ikke et tall men en relasjon mellom mange tall.

For å illustrere, la meg vise deg en etterspørselsplan for Siri som ønsker å kjøpe bensin til bila si.

En bensinstasjon om natta.

Planen viser hvor mange liter bensin hun er villig til å kjøpe til de forskjellige hypotetiske prisene.

Pris (NOK) Antall (liter)
30 0
20 2
15 10
10 30
5 50
0 50

Siri vil ikke kjøpe en eneste liter dersom prisen er 30 NOK/liter. For 20 NOK/liter fyller hun på kun to liter slik at hun kommer seg hjem. For 15 NOK/liter og 10 NOK/liter fyller hun på 10 og 30 liter.

Dersom prisen er så lav som 5 NOK/liter eller gratis fylle hun hele tanken.

Loven om etterspørsel sier at hvis andre ting holdes konstant, vil lavere pris føre til at folk kjøper flere enheter av en vare

Gudrun har ikke bil. Hennes etterspørselsplan ser slik ut:

Pris (NOK) Antall (liter)
30 0
20 0
15 0
10 0
5 0
0 0

Sigrid er på vei til jobb med firmabila.

Hennes etterspørselsplan ser slik ut:

Pris (NOK) Antall (liter)
30 50
20 50
15 50
10 50
5 50
0 50

Sigrid fyller opp tanken uansett fordi bedriften til Sigrid betaler bensinen.

Hvis vi tar alle folk sine etterspørselsplaner og plotter dem på en graf får vi en etterspørselskurve. Kurva vil ha noen ujevnheter. Med en lineær regresjon får man denne kurva:

Etterspørselskurve

Jeg vil stresse at etterspørselskurver gjelder for et konkret tidspunkt i tid. Fra person til person kan den derfor endre seg avhengig av ytre faktorer og subjektive vurderinger.

Tilbud

Hvis du forstår etterspørsel er tilbud enkelt å forstå.

Tilbud er relasjonen mellom forskjellige hypotetiske markedspriser for en vare eller tjeneste og det totale antallet enheter produsenter vil selge til de hypotetiske prisene.

Loven om tilbud sier at hvis andre ting holdes konstant, vil høyere pris føre til at produsenter selger flere enheter av en vare.

Tilbudskurve

Forståelse av markedspriser

Hensikten med tilbud og etterspørsel er å organisere vår tenkning omkring samfunnsendringer og hvordan de vil påvirke priser.

Et overskudd skjer når produsenter prøver å selge mer enheter av en vare enn det kunder vil kjøpe til en gitt pris.

Underskudd skjer når kunder vil kjøpe flere enheter av en vare enn det produsenter vil selge til en gitt pris.

Likevekt oppstår når prisen på en vare er slik at tilbudet av varen er lik etterspørselen til varen.

På likevektspunktet er det ingen overskudd eller underskudd.

Hvis en produsent prøver å selge en vare med en pris over likevekt vil han oppdage at han ikke får solgt unna alle sine varer.

Hvis en produsent priser sin vare under likevekt vil han oppdage at kunder vil kjøpe flere enheter av varen enn det han har tilgjengelig.

Likevekt

Krysningen mellom tilbud og etterspørsel er likevektspunktet.

Les også: Hvorfor handler folk med hverandre?