dvikan.no

Bitcoin er en penge du bør investere i

2016-08-10

Bitcoin

Du bør investere i bitcoin (BTC) fordi jeg er ganske sikker på at prisen på BTC vil gå opp over tid.

Det er forskjell på investering og spekulering. Jeg har nylig skrevet om hvorfor aksjespekulering har en nyttig sosial funksjon.

Spekulering er kjøp/salg av en vare du mistenker snart vil oppleve økning eller fall i pris. Investering er kjøp av varer som du har tenkt å sitte på i lang tid. Gjerne årevis.

Prisen på bitcoin bestemmes av selger. Slik bestemmes alle priser på markedet. Selger bestemmer seg for å selge og setter dermed sin salgspris.

Les også: Tilbud og etterspørsel

Det er en lang kjede av årsaker som forårsaker prisendringer. Mer generelt pleier man å si at priser bestemmes av tilbud og etterspørsel. Dersom det kommer en storm av folk som vil kjøpe bitcoin kan selgere øke prisen. Dersom masse BTC eiere plutselig vil selge sine BTC vil prisene falle.

Disse påstandene om prisendringer antar at ingenting annet endrer seg.

Fundamentale årsaker til optimisme om bitcoin

Min påstand er: prisen på bitcoin vil stige over lang tid.

Jeg mener dette fordi jeg tror etterspørselen vil øke samtidig som tilbudet holdes relativt identisk. BTC har litt innebygd inflasjon (økning i pengemengden) og endel BTC går tapt når folk mister sine nøkler.

Jeg tror etterspørselen etter bitcoin vil øke av disse grunner:

  • Bitcoin er en bedre penge enn fiat-penger
  • Bitcoin er svært vanskelig for statsmakten å regulere

Fiat-penger betyr papirlapper med tall på som er produsert av en sentralbank som tvinges gjennom av diverse lover. Du er tvunget til å betale skatt i NOK og bedrifter er tvunget til å akseptere NOK i handel.

Bitcoin er rett og slett en bedre penge. Når jeg sier en bedre penge menes det at den er billigere i bruk enn andre penger. Dette reduserer transaksjonskostnader og muliggjør billigere og mer effektiv handel.

La oss undersøke gode egenskaper som en penge bør ha:

  1. Portabilitet. Enkel å flytte. BTC kan flyttes over internett lynraskt.
  2. Holdbarhet. BTC vil trolig aldri forvitre slik papir og metaller gjør.
  3. Homogenitet. Alle BTC er identisk i verdi.
  4. Delbarhet. BTC kan deles i inntil 8 desimaler.

En god penge bør også ha stabil verdi slik at folk og bedrifter kan innlemme prisinformasjon i sine planer. Dette er ikke tilfellet for BTC akkurat nå. Fordi BTC er såpass nytt og brukes av så få. Spekulanter hjelper til med å redusere volatiliteten.

BTC er relativt vanskelig å regulere for statsmakten fordi teknologien er desentralisert. BTC er en blokk-kjede teknologi som kjøres distribuert på maskiner over hele verden. Dette gjør det ekstremt vanskelig for politikere å forhindre dens omfang.

Dersom en konkurrerende kryptopenge med unike egenskaper skulle ta markedsandeler tror jeg BTC-utviklerne kommer til å innlemme disse egenskapene i BTC.

Oppsummert

BTC vil oppleve økt etterspørsel og da vil pris øke. BTC er en bedre penge og den er vanskelig å regulere for statsmakten.

Les også: Bitcoin er penger